HR-Ondersteuning en advies

Wil je minder zorgen over je HR? Kansen benutten? Of de quick wins van je HR-check verzilveren? Of een specifiek onderdeel van je HR-beleid verbeteren? Heb je juridisch advies nodig, zit je met lastige vragen of zoek je een paar extra handen? Dan zijn wij er om je te ontzorgen, ondersteunen en adviseren. Van beleid tot uitvoering, we helpen je. We helpen je. Dat doen we op projectbasis, afgestemd op jouw budget en planning.


1. Strategisch 

Strategische HR-consultancy
De strategische HR-vraagstukken van een organisatie, bestaan ook altijd uit personeelsvraagstukken. Daarom is het belangrijk dat je HR-beleid onderdeel uitmaakt van je bedrijfsstrategie. Wij helpen je hiermee door de juiste HR-doelstellingen te belichten.

 

Talentmanagement & Ontwikkeling
Wil je jouw medewerkers aan je binden, dan is het belangrijk dat ze hun talenten kunnen benutten en verder te ontwikkelen. We helpen je hier graag mee. Met onze scans bieden we inzicht in de specifieke talenten van je medewerkers. Vervolgens adviseren we je over het juiste aanbod van trainingen en opleidingen om je medewerkers gemotiveerd en gelukkig te houden.

 

HR-Tech & HR-Analytics
Data is goud waard en tech is de toekomst. Wil jij je HR-Analytics in kaart brengen? Inzicht krijgen in rapportages en data omzetten in informatie waar je ook echt iets mee kunt? Daar helpen we je graag bij. 

Ook geven we je advies over HR-Tech, de verzamelnaam voor alle slimme tools en software – zoals personeelsmanagementsoftware en salarisadministratiesoftware – waarmee je jouw HR-systemen op orde krijgt. Weten welke tools er bestaan en hoe je ze gebruikt, scheelt je uiteindelijk veel tijd en geld. We adviseren je graag bij het selecteren en inrichten van de juiste softwaresystemen om je HR-processen te digitaliseren.

2. Tactisch

Personeelsmanagement
Een nieuwe strategie, snelle groei of juist een onverwachte krimp: Het zijn allemaal redenen om je personeelsbestand kritisch te bekijken. Wij maken een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van je personeelsbestand en komen samen met jou tot een plan van aanpak om de inzetbaarheid van je medewerkers te vergroten.

 

Binden & Motiveren
Goede medewerkers hou je graag bij je. Waardering, een goede balans tussen werk en privé, en opleidings- en doorgroeimogelijkheden zijn hiervoor belangrijk. We adviseren over de juiste verhoudingen zodat jij je medewerkers blijft binden en motiveren.

 

Vertrouwenspersoon 
Een vertrouwenspersoon speelt belangrijke een rol in het beleid ongewenste omgangsvormen binnen een organisatie. Wij helpen conflicten te voorkomen door het beschikbaar stellen van een externe vertrouwenspersoon. Deze is dan sparringspartner alvorens tot melding over te gaan of daarvan af te zien. De vertrouwenspersoon verzorgt de eerste opvang van werknemers die op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag.

 

Teamontwikkeling
Functioneert jouw team niet optimaal? We helpen je dat te veranderen. Een team met enthousiaste medewerkers die elkaar vertrouwen, goed met elkaar communiceren en een gemeenschappelijk doel hebben, bereikt meer dan elk individu afzonderlijk. 

3. Operationeel

Recruitment
Je bent op zoek naar de juiste persoon op de juiste plaats. Wij nemen dit voor je uit handen en voeren het traject uit van A tot Z. Van een heldere vacaturetekst opstellen en selectiegesprekken houden, tot assessments organiseren om mismatches te voorkomen.

 

Administratie & Personeelsbeheer
Een goede HR-strategie begint met de basis: Heldere functiebeschrijvingen, marktconforme arbeidsvoorwaarden, overzichtelijke salarisschalen en een beoordelingssysteem waarmee je je medewerkers ook echt verder helpt bij hun beoordeling. Dit is belangrijk voor een effectief HR-beleid. Wij maken de basis graag voor je op orde. 

 

Verzuimaanpak
De kosten bij verzuim kunnen flink oplopen. Wij helpen je bij oplossingen om verzuim te voorkomen of de duur te verkorten, en bieden begeleiding tijdens het re-integratieproces van langdurig zieke medewerkers.

Meer informatie

Stay in touch! Abonneer je nu op onze nieuwsbrief