Alle Schouten & Nelissen websites
Terug naar alle FAQ's
Terug naar alle FAQ's

Wijziging van de arbeidsvoorwaarden: kan dat?

Afspraken over de arbeidsvoorwaarden, zoals het salaris, de werktijden en het privégebruik van een leaseauto, worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst. En net zoals bij andere contracten geldt hierbij ook: afspraak is afspraak. Maar toch is het aanpassen van deze arbeidsvoorwaarden mogelijk. Dit kan enerzijds met wederzijds goedvinden en anderzijds middels eenzijdig wijzigen.

Wijziging van de arbeidsvoorwaarden kan in principe alleen met instemming van de betreffende werknemer. Denk bijvoorbeeld aan oude afspraken die niet meer van deze tijd zijn of wanneer de werknemer een andere functie binnen het bedrijf krijgt. Stemt je werknemer niet in met de wijzigingen? Dan kun je in een aantal gevallen de arbeidsvoorwaarden ook eenzijdig aanpassen. Of dit kan is afhankelijk van het soort contract, de situatie waarin je onderneming zich bevindt en de bepalingen in de cao voor jouw branche. Arbeidsvoorwaarden die hierop gebaseerd zijn, kun je namelijk nooit aanpassen.

Wij laten je drie situaties zien waarin (eenzijdige) wijziging van de arbeidsvoorwaarden mogelijk is.

1. Bij een nieuw en tijdelijk contract

Is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en loopt deze af? Dan mogen de arbeidsvoorwaarden bij een nieuw contract aangepast worden. Het is wel aan te raden om hierover te onderhandelen met je werknemer. Dit is eigenlijk geen eenzijdige wijziging, omdat de werknemer hier in principe mee in moet stemmen.

2. Bij contracten met een wijzigingsbeding

Het is ook mogelijk om de arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen met een wijzigingsbeding. Een wijzigingsbeding moet schriftelijk worden overeengekomen met de werknemer. Zo een beding heeft dus betrekking op de arbeidsvoorwaarden die in de arbeidsovereenkomst staan.

Maar je beroept je niet zomaar op een wijzigingsbeding. Het is namelijk wettelijk bepaald dat je een zodanig zwaarwichtig belang moet hebben bij de wijziging van de arbeidsvoorwaarden, dat het belang van je werknemer in redelijkheid moet wijken. Vaak is dat alleen het geval in uitzonderingen, zoals een dreigend faillissement. Een wijzigingsbeding is dus zeker geen vrijbrief wat betreft de arbeidsvoorwaarden.

3. Bij contracten zonder een wijzigingsbeding

Heb je geen wijzigingsbeding opgenomen in het contract? Dan worden de regels tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden een stuk strenger en minder eenduidig. Het komt er eigenlijk op neer dat je aan de betreffende werknemer moet voorstellen om de arbeidsovereenkomst te wijzigen. Hiervoor moet wel voldoende aanleiding zijn én het moet een redelijk voorstel zijn. De grote vraag hierin is, wat is redelijkheid? Het is dan ook aan te raden om je hierover goed te laten adviseren.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van deze FAQ nog vragen over het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden in jouw specifieke situatie? Neem dan contact met ons op. Someone helpt je!

Staat je vraag er niet tussen?

Neem dan contact met ons op. Wij beantwoorden deze graag.

Neem contact op