Alle Schouten & Nelissen websites
Wat levert een HR-scan me op en welke onderdelen komen aan bod?

Wat levert een HR-scan me op en welke onderdelen komen aan bod?

Twijfel je weleens over jouw HR-beleid? Wil je weten of jouw personeelsdossiers wel kloppen? Of het salarishuis in balans is? En of je de juiste acties onderneemt om verzuim tegen te gaan? Maak dan gebruik van de HR-scan van Someone. Wij geven je inzicht in je organisatie: wat gaat goed en waar kun je verbeteren? Een HR-scan biedt rust, grip en overzicht. En het levert uiteindelijk geld op.

Welke onderdelen komen aan bod?

Aan hand van een vragenlijst vormen we een beeld van jouw organisatie. De vragen van onze HR-scan gaan in op de vier aspecten van een goed HR-beleid:

1.      Personeel
Bij het aspect personeel komen onder andere de volgende onderwerpen en vragen aan bod:

 • Zeggenschap: is er een HR-afdeling, een HR-beleid c.q. strategie? Wie doet de dagelijkse gang van zaken?
 • Samenstelling: is er inzicht in de samenstelling van het personeel op basis van leeftijd, ervaring en duur van dienstverband? Is er een beleid ten aanzien van diversiteit en inclusie?
 • Verzuim: wat is het verzuimpercentage? Zijn de oorzaken van verzuim bekend?
 • Personeelsplanning: wat is de sollicitatieprocedure? Is er een inwerkplan? En wordt er rekening gehouden met de huidige tijdsgeest, zoals hybride werken?
 • Voorwaarden: hoe zit het salarishuis in elkaar en wat zijn de processen rondom verhogingen en eventuele bonussen? Is er een functiehuis met functieprofielen?
 • Beoordelen en ontwikkelen: werken jullie met een beoordelingscyclus en wordt er geïnvesteerd in persoonlijke ontwikkeling?
 • Tevredenheid en vitaliteit: hoe houd je je medewerkers betrokken? Hoe (on)tevreden zijn je medewerkers?

2.      Administratie
Bij administratie behandelen we bijvoorbeeld de volgende onderwerpen en vragen:

 • Dossiers: hoeveel (digitale) dossiers zijn er en voldoen deze aan de wettelijke richtlijnen?
 • Processen: werken jullie met een volledig geïntegreerd HR-systeem? Is er standaard HR-correspondentie beschikbaar?
 • Salarisadministratie: is deze administratie op orde? En wie is daar verantwoordelijk voor?

3. Ontwikkeling
Bij het aspect ontwikkeling komen onder andere de volgende onderwerpen en vragen aan bod:

 • Arbeidsvoorwaarden: zijn de arbeidsvoorwaarden op orde en up-to-date? Zijn er duidelijke regels met betrekking tot verlof, scholing en verzuim?
 • Contracten: zijn de arbeidscontracten up-to-date? Lopen er ontslagprocedures of worden die verwacht? Is er een concept vaststellingsovereenkomst?
 • Wetgeving: is er een huisadvocaat beschikbaar? Welke contractvormen zijn er binnen jouw organisatie? Is er een heldere aanpak met betrekking tot het concurrentiebeding?

4. Cultuur
Wat betreft de cultuur kunnen bijvoorbeeld de volgende onderwerpen en vragen aan bod komen:

 • Bedrijfs (HR)-strategie: heb je een missie, visie en kernwaarden? Wat is het DNA van de organisatie?
 • Talentmanagement: hoe behoud je de belangrijkste mensen binnen jouw organisatie? Hoe investeert jouw organisatie in haar human capital?
 • Werksfeer en werkstijl: is de managementstijl output of proces gedreven? Wat is het beleid ten aanzien van hybride werken?

Wat levert de HR-scan me op?

Je weet dat je medewerkers belangrijk zijn binnen jouw organisatie. Je doet er dan ook alles aan om iedereen optimaal te laten functioneren en presteren. Hiervoor is het wel cruciaal dat je basis HR-beleid op orde is. Dé manier om onnodige problemen te voorkomen. Denk aan een hoog verzuim, een slechte balans in de samenstelling van je teams, boetes of lastige kwesties als je personeelsdossiers niet op orde zijn. Met onze HR-scan krijg je inzicht in de staat van dienst van je totale HR op dat moment. Aan de ene kant krijg je inzicht in wat je wel goed doet. Aan de andere kant weet je na de HR-scan waar je quick wins liggen en welke verbeteringen nog meer tijd nodig hebben.

Vaak leveren kleine verbeteringen al veel winst op:

 • Eerder nieuwe en passende medewerkers vinden en behouden.
 • Beter voorbereid op de toekomst, waardoor je gerichter kunt werven.
 • Minder verzuim en goede verzuimdossiers.
 • Betere beoordelings- en functioneringsgesprekken, waardoor medewerkers gestimuleerd worden in hun ontwikkeling.
 • Functieprofielen op orde.
 • Een (juridische) check op je arbeidsovereenkomsten.
 • Een check op het bestaande arbeidsvoorwaardenbeleid inclusief regelingen (wetgeving).
 • Een salarishuis dat meer in evenwicht is en duidelijk is voor de medewerkers.

Na dit gesprek ontvang je binnen vijf dagen een terugkoppeling over de gezondheid van jouw HR-beleid. We geven je advies over de kansen en risico’s, quick wins en verbeterpunten. En we brengen in kaart wat wij van Someone voor jouw organisatie kunnen betekenen qua korte of lange termijn projecten of eventueel een paar dagen per week ter ondersteuning.

Interesse in een HR-scan? Vraag deze dan vrijblijvend aan. Nog vragen? Neem dan contact met ons op.

28 juni 2023
Vanessa Groot
Geschreven door Vanessa Groot
Nieuwsberichten

Anderen bekeken ook

28 juni 2023
Hoe kom ik aan goede mensen en hoe behoud ik ze?

Hoe kom ik aan goede mensen en hoe behoud ik ze?

De arbeidsmarkt verandert in snel tempo. Hoe zorg je ervoor dat je bedrijf zich in...

20 april 2023
Hoe ga je in deze huidige arbeidsmarkt om met arbeidsvoorwaarden en beloning?

Hoe ga je in deze huidige arbeidsmarkt om met arbeidsvoorwaarden en beloning?

De afgelopen tijd is er het één en ander veranderd op de huidige arbeidsmarkt. Zo...

20 april 2023
Waarom zou ik eigenlijk een HR-beleid maken?

Waarom zou ik eigenlijk een HR-beleid maken?

Om een organisatie succesvol te maken en te houden, heb je goede mensen nodig. Een...

20 april 2023
Het functiehuis: een voorbeeld uit de praktijk

Het functiehuis: een voorbeeld uit de praktijk

Het functiehuis is de kapstok voor functiewaardering, personeelsplanning, loopbaanpaden en ontwikkeling. Vaak krijgen wij van...

28 juni 2023
Hoe kom ik aan goede mensen en hoe behoud ik ze?

Hoe kom ik aan goede mensen en hoe behoud ik ze?

De arbeidsmarkt verandert in snel tempo. Hoe zorg je ervoor dat je bedrijf zich in...

20 april 2023
Hoe ga je in deze huidige arbeidsmarkt om met arbeidsvoorwaarden en beloning?

Hoe ga je in deze huidige arbeidsmarkt om met arbeidsvoorwaarden en beloning?

De afgelopen tijd is er het één en ander veranderd op de huidige arbeidsmarkt. Zo...

20 april 2023
Waarom zou ik eigenlijk een HR-beleid maken?

Waarom zou ik eigenlijk een HR-beleid maken?

Om een organisatie succesvol te maken en te houden, heb je goede mensen nodig. Een...